Samfunnsproblemer løses sjelden alene
Lars Holmen, leder i Norsk narkotikapolitiforening

Samfunnsproblemer løses sjelden alene

Høsten 2016 har vært aktiv og intens for alle som er engasjert i norsk rusmiddelpolitikk. Mange deltar i debatten, og temaet engasjerer. Er vi på rett kurs?

Høsten 2016 har vært aktiv og intens for alle som er engasjert i norsk rusmiddelpolitikk. Mange deltar i debatten, og temaet engasjerer. Er vi på rett kurs? Kan kursen justeres? Bør vi tenke helt nytt, eller skal vi bevare status quo?

I sitt innlegg i Politiforum 8. desember, etterlyser Bård Dyrdal i Oslo politidistrikt deltakelse i debatten fra politiet generelt, og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) spesielt. Han hevder også at NNPF stenger ute, eller ignorerer meningsmotstandere, noe vi med dette innlegget håper å motbevise. NNPF ønsker rusmiddeldebatten velkommen. Vi ønsker en bredere debatt og langt flere deltakere enn i dag. Også fra politiet, helsevesenet og andre som har nærhet til de samfunnsproblemer som narkotika fører med seg.

I tillegg til å drive frivillig forebyggende arbeid deltar NNPF også i debatten. Vi fremmer vårt syn på dagens ruspolitikk, og utformingen av ny, slik andre aktører fremmer sine synspunkter. NNPF mener ikke at dagens narkotikapolitikk er perfekt, og ei heller at den skal forbli uendret. Vi ser for eksempel et stort forbedringspotensial i å få virkemidlene til justis- og helsesektoren til å spille bedre sammen, og vi blir nødt til å se på utforming og innretning av straffereaksjoner med nye øyne.

Samtidig mener vi at forbudet er et viktig premiss for å opprettholde det gode forebyggende arbeidet. Forbudet bidrar til å begrense misbruk og reduserer de negative konsekvensene av narkotika for samfunnet. Vi skal fortsette å være blant landene i Europa som har færrest ungdommer som forsøker narkotika, og vi må sørge for at ungdom hjelpes ut av misbruket sitt gjennom alternative straffereaksjoner og tett oppfølging.

NNPF er av den bestemte oppfatning at Norge ikke trenger nye lovlige rusmidler. De positive effektene av et forbud oppveier de negative. Vi har imidlertid en stor jobb å gjøre i å styrke systemet for oppfølging, behandling og ivaretakelse. Samarbeid og bidrag fra en rekke etater, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner må til. Og alle er mer enn velkommen til å bidra. Samfunnsproblemer løses sjelden alene.

Kommenter artikkelen

  1. Politiforum sine nettsider egner seg i liten grad for debatter. Derfor har jeg over tid forsøkt å føre en debatt med NNPF i andre nettfora. Da det ikke lar seg gjøre, forsøker jeg å svare her. For en tid siden var NNPF invitert til NRKDebatten, men meldte avbud på grunn av sykdom. På sosiale medier offentliggjør dere ved jevne mellomrom "forskning" som beskriver forskjellige rusmidlers skadepotensial og farer med legalisering, men ser ikke at dere svarer når denne forskningen imøtegås eller nyanseres. Det eneste NNPF medlem jeg kjenner til som aktivt deltar i debatten, er en som har valgt å blokkere meningsmotstandere ute. Vennlig rettled meg om det er slik at jeg tar feil, og det er sosiale medier eller andre fora dere faktisk er aktive på. Styreleder i foreningen tryggere ruspolitikk Bård Standal, er en av de som aktivt informerer om nyere rusforskning. Jeg anbefaler det han skriver i denne artikkelen http://www.dagbladet.no/kultur/folkeopplysning-i-hasjtaka/62735070, som ble skrevet i forbindelse med debatten etter programmet folkeopplysningen. Han var også invitert til NRKDebatten, som NNPF måtte melde avbud fra. På samme måte som meg er han blokkert ute fra NNPF medlemmers debattråder på Twitter. Med dette som utgangspunkt, er det vanskelig å forstå at det kan stemme når du sier NNPF ønsker rusdebatten velkommen. De få gangene jeg har fanget opp ytringer, er det heller lite som tyder at NNPF har nyansert noen standpunkt. Når det gjelder Espad undersøkelsen som ligger til grunn for påstanden om at det er svært lite rusbruk blant norsk ungdom, så er det en spørreundersøkelse med svært lav svarprosent blant ungdom i alderen 15-16 år. Om denne undersøkelsen gir et sannferdig helhetsbilde, er vanskelig å si. Om det skulle være riktig at rusbruken (inkludert alkohol og tobakk) blant ungdom i Norge er lavere enn in andre vestlige land, er modig å hevde at det er dagens narkotikaforbud som er årsak til dette. Mange land har i lengre tid hatt like streng og strengere narkotikapolitikk enn i Norge, uten at det har gitt samme resultat. Mye tyder også på at stater og land som har liberalisert sin narkotikalovgivning , ikke får den forventede økningen i rusinntak blant de unge. Snarere tvert imot ser det ut til at forbruket blant unge går ned, og at øvrige sosiale problemer reduseres kraftig. For de som er interessert i nye perspektiver på ruspolitikken, anbefaler jeg å høre filosof Ola Martin Moen ditt foredrag om rusfilosofi på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=iHa7oLiFcTs . For meg er det viktigst at politiet deltar i rusmiddel debatten, og selv om jeg er svært uenig i mye av det NNPF sier om dette, er jeg glad for at dere sier noe. Først gjennom dialog vil vi kunne få til en utvikling. Jeg ser du skriver at det er behov for en ny ruspolitikk, men sliter å se hva som er nytt i den ruspolitikken dere foreslår. Forklar det gjerne nærmere. MVH Bård Dyrdal
    Av Bård Dyrdal.

for å kommentere artikkelen. (kun for medlemmer av Politiets Fellesforbund - benytt medlemsnummer og passord fra PF.no)