Politioverbetjent / spesialist tilretttelagt avhører - Stovner politistasjon, Etterforskningsavsnittet

Politioverbetjent / spesialist tilretttelagt avhører - Stovner politistasjon, Etterforskningsavsnittet


Fullstendig utlysningstekst:  http://www.jucan.no/ledige-stillinger/Politiet-Oslo-politidistrikt/Politi/3293846596?asidx=0&asid=3


Kontaktinfo:

John Roger Lund
Seksjonssjef
(+47) 22668921/  41535802
 
Anne Alræk Solem
Politioverbetjent
(+47) 22668915

 

for å kommentere artikkelen. (kun for medlemmer av Politiets Fellesforbund - benytt medlemsnummer og passord fra PF.no)