Fag- og opplæringsansvarlig / etterforskning Oslo Politidistrikt

Fag- og opplæringsansvarlig / etterforskning Oslo Politidistrikt

Det er opprettet en ny funksjon i fagstab som politioverbetjent/spesialist med fag- og opplæringsansvar (FOA) i distriktets fagutvikling og fagforvaltning på etterforskning. Stillingen skal i tillegg inngå i nasjonalt fagnettverk innen etterforskningsfeltet. Som FOA skal du legge til rette for utvikling og etablering av kunnskapsbasert erfaringslæring, hvor systematisk evaluering og tilbakemelding er sentralt. FOA legge til rette for obligatorisk årlig opplæring for etterforskere. Du vil være en pådriver i utvikling og oppfølging av nasjonale faglige retningslinjer og prosedyrer.

Fullstendig utlysning: https://www.jucan.no/ledige-stillinger/Politiet-Oslo-politidistrikt/Politi/3480657769?asidx=9&asid=2

Kontaktinfo: Trond Ove Bredesen

Leder fagstab FEE, 99287637

for å kommentere artikkelen. (kun for medlemmer av Politiets Fellesforbund - benytt medlemsnummer og passord fra PF.no)

Avdelingsdirektør

Avdelingsdirektør

Tolletaten er en viktig samfunnsbeskytter og grenseetat der hovedoppgaven er å verne samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer
og legge til rette for korrekt og effektiv varefl yt over grensene. Vi tilbyr spennende og krevende arbeidsoppgaver i en organisasjon i
endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.


Fullstendig utlysning: https://toll.easycruit.com/vacancy/1897037/72197?iso=no

 

Har du spørsmål kan du kontakte tolldirektør Øystein Børmer på 932 42 651.

 

for å kommentere artikkelen. (kun for medlemmer av Politiets Fellesforbund - benytt medlemsnummer og passord fra PF.no)