Spennende stillinger ledig ved Felles enhet for operativ tjeneste, Innlandet politidistrikt

Spennende stillinger ledig ved Felles enhet for operativ tjeneste, Innlandet politidistrikt

I Innlandet politidistrikt, ved Felles enhet for operativ tjeneste er det for tiden ledig flere spennende stillinger, både lederstilling, fagstillinger og grunnstillinger. For mer informasjon om Innlandet politidistrikt og de ledige stillingene se linkene nedenfor.

for å kommentere artikkelen. (kun for medlemmer av Politiets Fellesforbund - benytt medlemsnummer og passord fra PF.no)

Er du vårt nye hode?

ØKOKRIM er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi har de mest omfattende, kompliserte og prinsipielle sakene på...

ØKOKRIM er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Enheten er både et særorgan i politiet og et statsadvokatembete med nasjon...

ØKOKRIM etterforsker store, komplekse, mer alvorlige og/eller prinsipielle saker. Flere av sakene har forgreninger til utlandet. ØKOKRIM gir også bistand til lokale politidistrikte...