Spesialetterforsker

Spesialetterforsker

Spesialenheten for politisaker er et uavhengig etterforskings- og påtaleorgan dministrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Spesialenheten etterforsker og påtaleavgjør anmeldelser der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten
anklages for å ha begått strabare handlinger i tjenesten. Enheten etterforsker alle hendelser der noen er død eller alvorlig skadet i sammenheng med politiets arbeid.

 

For fullstendig utlysning av stillingen se: www.spesialenheten.no

Søknadsfrist 9. mai

for å kommentere artikkelen. (kun for medlemmer av Politiets Fellesforbund - benytt medlemsnummer og passord fra PF.no)