Laveste restanser på åtte år
Antallet restanser i ikke påtaleavgjorte saker eldre enn tre måneder, er på vei nedover. Det skyldes godt politiarbeid av blant annet etterforskere, skryter politidirektør Odd Reidar Humlegård.Foto: Kent Skibstad

Laveste restanser på åtte år

Ikke siden 2007 har det vært færre restanser av ikke påtaleavgjorte saker eldre enn tre måneder i politiet.

I starten av desember var det rett i underkant av 36.000 slike restanser i politiet, det laveste antallet siden desember 2007. Da var restansen av ikke påtaleavgjorte saker eldre enn tre måneder, 37.636.

– Her har politidistriktene gjort en kjempejobb. Mange etterforskere har gjort en massiv jobb med å bygge ned restansene. Nå nærmer vi oss det nasjonale måltallet på 35.000, skryter politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politiforum.

Formidabel nedgang

Nedgangen de to siste årene har vært formidabel.

– Vi har 8000 færre saker nå enn for to år siden, sier Humlegård, og fortsetter:

– Restanser ødelegger veldig mye. Det gir dårligere kvalitet på arbeidet og flere henleggelser. Derfor er dette arbeidet viktig.

Statistikken fra Politidirektoratet (POD) for utgangen av november 2014 til utgangen av november 2015, viser en nedgang på over 4000 restanser det siste året.

Follo på topp

Best i klassen er Follo politidistrikt, som har kuttet restansene med hele 60,9 prosent - eller 2629 saker - i løpet av det siste året.

– Follo har satt norgesrekord i restansenedbygging de siste to årene. Det gir mestringsfølelse, sier Humlegård.

Også politidistriktene Oslo (41,9 prosent/1497 saker), Helgeland (31,5 prosent/221 saker), Vestfinnmark (27,6 prosent/134 saker) og Hedmark (24,9 prosent/98 saker) har gjort en god jobb i året som har gått.

Nær dobling i Salten

På den andre enden av skalaen har Salten politidistrikt økt restansene av ikke påtaleavgjorte saker eldre enn tre måneder med hele 92,5 prosent - eller 409 saker.

Selv om totalen viser en nedgang, er ikke politidirektøren helt fornøyd enda:

– Restansene er likevel fortsatt for høye, og vi må fortsette innsatsen og sørge for at restansene ikke vokser igjen, understreker han i en sak om temaet i PODs nyhetsbrev.

Oversikt over restanser november 2014 - november 2015

Politidistrikt 2014 2015
Oslo 3576 2079
Østfold 925 806
Follo 4318 1689
Romerike 1145 1595
Hedmark 393 295
Gudbrandsdal 985 851
Vestoppland 659 658
Nordre Buskerud 882 883
Søndre Buskerud 1149 1279
Vestfol 1537 1463
Telemark 2515 2658
Agder 1902 1957
Rogaland 3584 2820
Haugaland og Sunnhordland 1135 873
Hordaland 3991 4705
Sogn og Fjordane 528 582
Sunnmøre 710 692
Nordmøre og Romsdal 661 641
Sør-Trøndelag 1903 1657
Nord-Trøndelag 934 1105
Helgeland 702 481
Salten 442 851
Midtre Hålogaland 656 749
Troms 620 616
Vestfinnmark 486 352
Østfinnmark 211 376
Hele landet 41097 36741

for å kommentere artikkelen. (kun for medlemmer av Politiets Fellesforbund - benytt medlemsnummer og passord fra PF.no)