20 millioner kroner til PC-er og mobiltelefoner
Mer politiarbeid skal løses på gata og på stedet. Bruken av mobiltelefon øker i politiet.Foto: Torkjell Trædal

20 millioner kroner til PC-er og mobiltelefoner

«Kjøpefesten» fortsetter – for å i det hele tatt få politiet nærmere et anstendig utstyrsnivå.

– Vi har eksempler på jurister som møter i retten med sine egne PC-er. Og på betjenter ute på oppdrag som må bruke politiets tjenester på sin private telefon.

Sammen med 80 millioner kroner til biler, sender i dag Politidirektoratet ut fordelingen av 20 millioner til PC-er og mobiltelefoner. I likhet med en gammel bilpark, har politiet et etterslep på PC-er og mobiltelefoner. Mens applikasjoner og ny programvare er ferdigstilt, har nemlig ikke alle politifolk og politidistrikter økonomien og utstyret til å ta det i bruk.

Det er ikke politidirektør Odd Reidar Humlegård fornøyd med.

– Politiet skal jobbe mer ute og ha økt tilgang til systemer. Da må de ha moderne utstyr. PC-er, nettbrett og mobiltelefoner, sier Humlegård.

Derfor har POD fordelt 10 millioner kroner til PC-er og 10 millioner kroner til mobiltelefoner i politidistriktene.

LES OGSÅ: Disse fem mobiltelefonene har politiet valgt ut

Slik fordeles midlene

Distrikt Kr. til mobil Kr. til PC
Oslo 2.415.000

2.415.000

Øst

1.295.000 1.295.000
Innlandet 630.000 630.000
Sør-Øst 1.165.000 1.165.000
Agder 495.000 495.000
Sør-Vest 835.000 835.000
Vest 1.000.000 1.000.000
Møre og Romsdal 390.000 390.000
Trøndelag 735.000 735.000
Nordland 457.000 457.000
Troms 316.000 316.000
Finnmark 267.000 267.000

Utstyrsoppgraderinga er ikke over

Men politiet er ikke i mål. Humlegård lover å fortsette jobben for at politiet skal komme ajour utstyrsmessig.

– Du skal heller ikke langt ut av distriktene for å finne andre behov. På Kripos sitter viktig kompetanse som for eksempel trenger viktig laboratorieutstyr. Dette er dyrt, men nødvendig utstyr.

Ute i patruljene har applikasjonen «Mitt oppdrag» blitt populær. Denne uka fortalte Dagens Næringsliv om en ny politi-app som gjør at betjenter kan kontrollere ID-papirer ute på gata. Slike verktøy krever imidlertid at politiet er utstyrt med mobiltelefoner og nettbrett.

– Skal vi levere mer politiarbeid på stedet, så trenger vi verktøyene, sier Humlegård.

for å kommentere artikkelen. (kun for medlemmer av Politiets Fellesforbund - benytt medlemsnummer og passord fra PF.no)