Har bestilt politijakker for over 30 millioner kroner

Har bestilt politijakker for over 30 millioner kroner

Nå har også det største politidistrikt bestilt jakker. Kun ett distrikt har ikke tatt seg råd. Se oversikten.

Politiets nye jakker er lansert, og nå har nesten alle politidistrikter tatt seg råd til å kjøpe de nye jakkene. Også Oslo politidistrikt har nå bestilt mange nye jakker.

Enkelte steder har det vært usikkerhet rundt innkjøpet, ettersom de nye jakkene er langt dyrere enn den gamle skinnjakka. Utskiftinga er kostbar.

Trøndelag politidistrikt er det eneste distriktet som ikke har bestilt jakker.  Lokallagsleder Johnsen i Politiets Fellesforbund i Trøndelag, sier til Adressa.no at dette er et tema internt.

– Det er ingen konflikt lokalt i politidistriktet rundt dette. Skal vi kjøpe nye jakker, betyr det færre politifolk i gatene. Vi forsøker å skjerme virksomheten som handler om samfunnsoppdraget vårt. At vi ikke har penger til å bestille jakker, er en konsekvens av politikken som føres, sier Johnsen.

Med totalt 7550 nye jakker som skal ut i distriktene og særorganene, som hver koster 3999 kroner, har politiet nå rundet bestillinger for over 30 millioner kroner fra jakkeprodusenten Arc'teryx.

Så mange jakker har distriktene bestilt

Distrikt/organ Antall jakker
Øst 807
Oslo 1500
Innlandet 575
Sør-Øst 820
Agder 472
Sør-Vest 670
Vest 680
Møre og Romsdal 260
Nordland 322
Troms 403
Finnmark 180
Utrykningspolitiet 40
Politihøgskolen 766
Politiets utlendingsenhet 40
Sysselmannen Svalbard 15
Totalt 7550

for å kommentere artikkelen. (kun for medlemmer av Politiets Fellesforbund - benytt medlemsnummer og passord fra PF.no)