Hvem er best i første del av PHS Games?

Se den første sendingen fra PHS Games.

for å kommentere artikkelen. (kun for medlemmer av Politiets Fellesforbund - benytt medlemsnummer og passord fra PF.no)