Trykk her for å kontakte Politiforums journalister.

Politiforum utgis av Politiets Fellesforbund og utkommer i et opplag på 14.200 eksemplarer 11 ganger per år.

Politiforum...

- Er Norges største uavhengige politimagasin.
- Er redaksjonelt uavhengig.
- Når 97 prosent av alt politiutdannet personell - deriblant mange av politiets innkjøpere og ledere.
- Skal være et ledende forum for norsk kriminalpolitisk debatt.
- Normalt på 52 eller 56 sider, stiftet og gjennomgående fire farger.
- Har nær 38.000 lesere, og gjennomsnittlig lesetid er 37 minutter per utgave.*
- Tre av fire lesere tar vare på bladet over lengre tid.*

* IPSOS MMI leserundersøkelse 2012 (last ned hele leserundersøkelsen her)

Om Politiforum

Politiforum er medlem av Fagpressen og er opplagskontrollert av foreningen.

Kontaktinformasjon:

Politiforum
Møllergata 39
0179 Oslo

Tlf: 23 16 31 00
Fax: 23 16 31 40

Twitter: @politiforum
Facebook.com/Politiforum

Årsabonnement koster 650 kroner
Ta kontakt med vår markedskonsulent for bestilling.

Trykk her for å kontakte Politiforums journalister.

Adresseforandring:
Send din nye adresse til adresse@pf.no.