PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden
PLIVO-øvelse i Oslofjorden

PLIVO-øvelse i Oslofjorden

De tre nødetatene i Oslo trente sammen på pågående livstruende vold på en øy i Oslofjorden.

for å kommentere artikkelen. (kun for medlemmer av Politiets Fellesforbund - benytt medlemsnummer og passord fra PF.no)